Om habits.no

OM OSS


Habits.no vil gjøre kunnskap om bruk av hest i helsefremmende arbeid tilgjengelig for alle. Også for de aktørene som ikke er lokalisert på østlandet eller der stedlige kurs hovedsakelig tilbys.


Vi ønsker å gjøre kunnskap om bruk av hest i helsefremmende arbeid mer tilgjengelig for deg som vil tilby slike tjenester. Derfor tilbyr vi skreddersydde nettbaserte kurs om ulike hesteassisterte intervensjoner.


Kursene kan taes når det passer deg som er travel tilbyder, og i det tempoet som passer for deg. Du vil finne kurs som er spesialisert på ulike områder, slik at du kan plukke ut de kursene som er aktuelle for akkurat ditt tilbud.


Kursene er faglig forankret, og vil gi deg verdifulle verktøy for at du kan yte gode tjenester med hest i helsefremmende arbeid.

KURSINSTRUKTØR

Katrine Finstad har en mastergrad i psykologi, med spesialisering i helsepsykologi og forebyggende arbeid. I masteroppgaven sin fordypet hun seg i sammenhengen mellom personlighet og mental helse hos norske konkurranseryttere.


Katrine har holdt på med hest i hele sitt liv, og har drevet egen stall siden 2010. Her har hun trent og avlet opp egne hester, tilbudt oppstalling for privathester, og hatt tilbud om hesteassisterte aktiviteter til tjenester i kommunen og til private aktører.


I 2014 ble Katrine autorisert Trener 1 i regi av Norges Rytterforbund. I tillegg har hun et årsstudium i pedagogikk. Hun har også fordypet seg i atferdsvitenskap og læringspsykologi på mastergradsnivå, som gjør at hun har spisskompetanse i menneskelig atferd og hvordan mennesker lærer.


Nå jobber Katrine som nettlærer i psykologi på Bjørknes Høgskole, og fagkoordinator i Ecura. I tillegg utvikler hun nettkurs i bruk av hest i helsefremmende arbeid.

Interessert i å vite mer?


Ta kontakt og se hva vi kan hjelpe deg med

© 2019 Habits.no